Divadelná Nitra 2017

Od September 22, 2017 19:00 until September 27, 2017 22:00

Okres: Nitra , Divadlo

26. ročník Medzinárodného festival Divadelná Nitra 

22.9. – 27.9. 2017
12 predstavení
6 festivalových dní
inscenácie z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Spojených štátov amerických 
a to najlepšie zo slovenského divadla na 
4 festivalových javiskách 
plus performancie, koncerty, výstavy a diskusie v uliciach Nitry 

Téma: #Fundamentals 
FUNDAMENTALS = zásada, podstata, základný princíp

Nachádzame sa v období devalvácie hodnôt. Pojmy ako domov, rodina, viera, vernosť, spravodlivosť, súcit, krása, identita, pamäť sú permanentne spochybňované a strácajú svoj obsah. Žijeme vo svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie aj priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo spravodlivosti, úcty k človeku, pokory a lásky. Žijeme v strete rôznych záujmov. Rozvoj vedy a techniky, komercionalizácia, globalizácia, silnejúci individualizmus a v opozícii k tomu návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu. 

Aké sú základné hodnoty života človeka a spoločnosti? Na scéne Divadelnej Nitry 2017 nás budú zaujímať „iné osudy“. Obyčajné i neobyčajné životy ľudí, ktorí preukazujú nezlomnú vôľu, pevnú vieru, snahu nepoddať sa, túžbu vstať a ísť ďalej. V podaní – ako inak – neobyčajných európskych i domácich divadelných ansámblov. 

Hoci sa festivalový divadelný maratón rozbehne až takmer o štyri mesiace, už teraz Vám môžeme prezradiť, že rokujeme so súbormi z Belgicka, Slovinska, Spojených štátov amerických, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ruska. A samozrejme, s divadlami zo Slovenska. Členovia Umeleckej rady, ktorí určujú smerovanie hlavného programu a vyberajú doň inscenácie, celoročne cestujú po festivaloch a divadlách v Európe a na Slovensku. V týchto týždňoch navštívia festivaly Divadelní Flóra Olomouc, Festival Stücke v Mülheime, Wiener Festwochen, Kunstenfestivaldesarts v Bruseli či Impulse v Koline nad Rýnom. 

Predbežný program zverejní Divadelná Nitra už v priebehu nasledujúceho mesiaca a predaj vstupeniek sa začne 1. augusta 2017. 
Všetky aktuálne informácie na www.nitrafest.sk

 

 

 

2017-09-22 19:00:00
2017-09-27 22:00:00