Vínna história

Kategória: Víno

Dejiny pestovania viniča a dorábania vína siahajú až k Sumerom a starým Egypťanom do obdobia takmer 4000 rokov pred naším letopočtom, kam sa vínna réva dostala zrejme zo strednej Ázie a Kaukazu. Na území Slovenska sa doložilo jeho pestovanie približne v 7. až 6. storočí pred naším letopočtom. Ušľachtilé odrody viniča sa však rozšírili zrejme aj zásluhou Rimanov, od ktorých slovanské kmene prevzali tradíciu pestovania a dorábania hroznového vína. A práve z územia Nitrianskeho kraja sa zachovala aj prvá písomná zmienka, v ktorej sa Nitra uvádza ako mesto bohaté na vinice. Rozvoju výroby vína určite pomohli aj benediktínski mnísi, žijúci v kláštore svätého Hypollita na vrchu Zobor.

Vinohrady a víno z územia dnešného Slovenska si v ďalších storočiach vyslúžili priazeň mnohých panovníkov. Vína sa v hojnej miere dostávali aj na kráľovské dvory. A to nielen do Veľkej Británie na stôl kráľovnej Alžbety, ale aj k Ľudovítovi XIV, ktorého príslovečný výrok „Vinum regis – rex vinorum“, čo môžeme voľne preložiť ako „Víno kráľov – kráľ vín“ dodáva slovenským vínam akúsi zvláštnu príchuť svetovosti a punc kvality.