images/vino/175

Adresa::
Parková 1
Topoľčianky
951 93
Slovenská republika


Kontakt::

037/7777 555, 7777 504-506, 0905 548 027
zamok@zamoktopolcianky.sk
www.zamok-topolcianky.sk

Zámok Topoľčianky

"Národná kutlúrna pamiatka"
Klasicistické krídlo zámku dnes slúži ako múzeum historického nábytku a bytových doplnkov, ako obrazov, starých hodín, keramiky, kobercov, vyšívaných orientálnych závesov, zbraní. Všetok mobiliár zámku je pôvodný tak, ako ho tu zanechali poslední šľachtickí majitelia zámku a panstva – arcivojvoda Jozef August Habsburg s manželkou arcivojvodkyňou Augustou, vnučkou cisára Františka Jozefa I., pri svojom odchode zo Zámku v októbri 1918.

Tri renesančné krídla zámku s manardovou nadstavbou slúžia v súčasnosti ako hotelová časť. Ich prízemné časti hostia radi využívajú ako spoločenské miestnosti, reštauráciu a kaviareň.