Portrét Józsefa Baranyaiho, redaktora Komáromi Lapok

Základné údaje o predmete

Dátovanie: bez záznamu
Autor: Wojtowicz, Richard
Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

Doplňujúce informácie

Lokalita pôvodu
miesto vzniku: Kremnica - Uhorsko

Funkcia
bez záznamu
Materiál a technika
Foto (kartón): fototlač
Paspart (kartón):

Rozmery
Foto (dĺžka): 31.0 cm
Foto (šírka): 23.0 cm
+ Image