Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Nitriansky samosprávny kraj má svoju prvú pamiatku zapísanú do Zoznamu svetového kultúrneho  a prírodného dedičstva UNESCO! Medzinárodnú archeologickú lokalitu Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes zapísali do tohto Zoznamu, v ktorom je dosiaľ zo Slovenska len sedem významných lokalít, v piatok 30. júla 2021.