Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Pohronský Inovec patrí do oblasti Slovenského stredohoria. Je sopečného pôvodu, zložený z andezitov a ryolitov. Spiatočná erózia v pohorí rozrezala len okrajové zlomové svahy, v strednej a severozápadnej časti si povrch zachoval tvar náhornej planiny s pahorkatinou až nižšou vrchovinou. Najvyšším vrchom Pohronského Inovca je vrch Veľký Inovec s výškou 901 m.n.m..

Oblasť Pohronského Inovca odvodňujú rieky Žitava a Hron. Tieto rieky majú prietokové maximum v marci a apríli, v lete ich prietok značne klesá. Pre pohorie je typické teplé a mierne teplé podnebie, keď priemerná ročná teplota je 9 C. Veľkú časť pohoria pokrývajú listnaté dubovohrabové lesy a prímesou buka. Dominantnou drevinou je dub, najmä dub zimný. V Pohronskom Inovci prevláda lesnatá horská krajina s vidieckou sídelnou štruktúrou kopaničiarskeho typu (takzvané štále). 

Zdroj text :  voľne podľa turistickej mapy Tribeč, Pohronský Inovec - Topoľčianky,  VKÚ Harmanec
Zdroj foto : Jozef Javúrek