Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Oddychuj v kraji

Poslaním turistických klubov je vykonávanie záujmových činností v turistike, vysokohorskej turistike, cykloturistike, vodnej turistike, lyžovaní a v iných činnostiach spojených s táborením a pobytom v prírode a vytváranie lepších podmienok pre turistiku. Združuje členov, ktorí majú záujem aktívne sa zúčastňovať na zájazdoch a turistike a rozvíjať tak jej potenciál. Kluby pomáhajú členom získavať viac možností pre ich turistické záujmy a zabezpečiť im lepšiu prístupnosť k daným destináciám a miestam ich záujmu.

Hlavné body záujmu a činnosti Turistických klubov: 

1. Zastupujú záujmy turistov
2. Zabezpečujú rozvoj jednotlivých druhov turistiky podľa záujmu členov
3. Vedenie členstva k ochrane prírody
4. Spolupráca s organizáciami rozvíjajúcimi turistiku
5. Organizácia stretnutí, prednášok a výstav týkajúcich sa turistiky a ochrany prírody 

Turisticko-športový klub Bukvica

Klub je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská organizácia, zameraná na prehlbovanie vzťahu k športovým aktivitám.

Klub je občianske združenie, ktorého primárnou činnosťou sú športové aktivity združené v turistickom oddiele, oddiele námorneho jachtingu a oddiele zimných športov. Popritom organizuje aj iné športové aktivity, ktoré zvyšujú kondíciu a zlepšujú zdravotný stav jednotlivcov, poskytuje poradenskú činnosť popri športových činnostiach a v rámci športových podujatí spoznáva zaujímavé miesta späté s históriou Slovenska.

http://www.tskbukvica.sk/

Občianske združenie Cedron klub

Klub pôsobí v obci Svätoplukovo a bol založený 25. 11. 2010. Cedron klub je občianskym združením pôsobiacim v oblasti športu (najmä volejbal a beh) v mikroregióne Cedron.

OZ Cedron klub je skupina prevažne volejbalových, ale čím ďalej viac aj bežeckých nadšencov z regiónu Cedron (7 dedín vrátane najväčších Cabaj-Čápor, Mojmírovce a Svätoplukovo), ktorí sa rozhodli svoje dovtedajšie neformálne nadšenie zastrešiť občianskym združením, ktoré od svojho vzniku organizuje počas celého roka množstvo podujatí. Ročne sa uskutoční vyše 150 volejbalových tréningov, 9 volejbalových turnajov a každoročne organizuje taktiež Cedronský beh vždy v inej obci regiónu. Samozrejme radi vždy pomáhajú a spolupracujú s ďalšími subjektami, či už obcami ale aj inými neziskovými organizáciami.

Nitriansky horský spolok

Nitriansky horský spolok je občianske združenie záujemcov o aktivity v prírode (vysokohorská turistika, skialpinizmus, turistika, cykloturistika, horolezectvo, atď.) pod záštitou Slovenského vysokohorského turistického spolku (SVTS). Je nepolitickou a neziskovou organizáciou. Spolok má schválené svoje stanovy. Medzi hlavné ciele a smery činnosti spolku patrí aj aktívne sa podieľať na ochrane prírody a jej zveľaďovaní. Ustanovujúca členská schôdza sa konala za prítomnosti ôsmich zakladajúcich členov 20. mája 2005. Spolok je otvoreným klubom a vo svojich radoch rád uvíta ľudí, ktorí majú radi prírodu a pohyb v nej.

http://www.nihos.sk/

Cyklo-turistický klub Levice

Klub sa nachádza v meste Levice a podporuje najmä cykloturistiku. Hlavným cieľom je rozvíjať turistiku v danom okrese a okolí. V prípade záujmu stačí kontaktovať klub na čísle 0908 179 453, ale priamo v kancelárii nachádzajúcej sa na adrese Čsl. Armády 6.

http://ctk-levice.webnode.sk/

Dnešná doba je plná stresu a napätia. Ľudia pomaly upúšťali od prírody a jej zdrojov a spoliehali sa viac na komerčný svet. Vidiek a jeho čaro strácali na popularite a čím ďalej tým viac sa do popredia dostával mestský život.

Cestovný ruch a jeho inštitúcie sa snažia tento problém odstrániť. Jednou a čoraz atraktívnejšou formou, ktorá zbližuje človeka s prírodou je Hipoturistika, ktorá je špecifická forma cestovného ruchu, ktorá využíva kone pre potreby ľudí. Kone slúžia človeku od nepamäti. Využívané boli na prácu, zábavu, ale aj ako bojové „stroje“. V dnešnej dobe prinášajú najmä relax, pokoj a akúsi duševnú očistu.

Hipoturistika neskrýva v sebe len jazdenie na koňoch. Areály, ktoré ju prevádzkujú sa nazývajú ranče, alebo jazdecké kluby. Zamerané sú na komplexné priblíženie prírody dnešnému modernému človeku už len tým, že sa nachádzajú vo vidieckom prostredí. Ponúkajú klasické gastronomické a ubytovacie služby, ale aj aktivity spojené so starostlivosťou o zvieratá, rybolov, turistiku v okolí „peši“ aj „koňmo“, táborenie a stanovanie v lone prírody, aktivity spojené so zberom úrody, typické práce spojené s vidiekom, jazdenie na koni a hipoterapiu.

Dnešná zrýchlená doba prináša viac a viac rôznych chorôb spôsobených stresom a nervozitou, čo sa odráža aj na rodiacich sa deťoch a preto sa hipoterapia stáva jednou z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa liečebných metód.

Hipoturistika sa v posledných rokoch tlačí do popredia, teší sa obľube a preniká do vedomia všetkým generáciám.


Poloha: Táto malebná obec sa nachádza v Nitrianskom kraji 12km od mesta Nitra medzi obcami Pohranice a Čeladice. Ranč prevádzkuje hipoturistiku už 10 rokov. Výhodou je poloha obce. V blízkosti sa nachádzajú pamiatky (prírodné aj kultúrne) ako pohorie Tríbeč, Zoborská lesostep, jazero v obci Kolíňany a zrúcanina hradu Gímeš, ktoré sa dajú navštíviť aj v rámci jazdy na koni.

Poloha: Ranč sa nachádza medzi obcami Mojmírovce a Svätoplukovo v obci Veľká Dolina. V okolí sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky využiteľné pre hipoturistiku. Jedinou pamiatkou je kaštieľ v Mojmírovciach, ktorý nie je prístupný pre jazdcov s koňmi. Zaujímavosťou sú Artézske studne, ktoré sú prístupné pre všetkých a nachádzajú sa po celom okolí.

Poloha: Ranč sa nachádza v Levickom okrese 83 km od mesta Nitra, 11 km od mesta Šahy, 37 km od Veľkého Krtíša a 10 km od kúpeľného mesta Dudince. Plášťovce sa nachádzajú pri svahoch Krupinskej planiny. Centrum sa nachádza priamo v dedine Plášťovce. Obyvatelia obce sú prevažne maďarskej národnosti. V tejto oblasti sa nachádza sútok potokov Litava a Krupinica. Z kultúrnych pamiatok sa tu nachádza kostol a kaštieľ Palásthyovcov, sýpka a pozoruhodný je aj miestny cintorín. V dedine sa nachádza niekoľko významných sôch. 10 km od Plášťoviec sa nachádza Čabradský hrad.

Poloha: Ranč sa nachádza v Komárňanskom okrese v obci Svätý Peter 6km od mesta Komárno. V blízkosti sa nachádza termálne kúpalisko, Borbála lodná reštaurácia s možnosťou vyhliadkovej plavby a Wellness Patince. V obci žije obyvateľstvo prevažne maďarskej národnosti.

Poloha: Žrebčín sa nachádza v Topoľčianskom okrese v meste Topoľčianky. Toto mesto má bohatú históriu, čo sa týka chovu a využitia koní. Leží v údolí rieky Žitava v pohorí Tríbeč a Inovec. Nachádza sa tu anglický park, do ktorého je zakomponovaný kaštieľ, jazdiareň a iné pamiatky. Mesto je preslávené najmä národným žrebčínom a hipologickým múzeom. Žrebčín bol založený v roku 1921, prešiel mnohými zmenami a pôsobilo v ňom veľa významných osobností v chovateľstve a v športe. Žrebčín nepredstavuje klasické hipoturistické centrum, pretože neorganizuje základné jazdecké kurzy, ale je zamerané na iný druh rekreácie pre návštevníkov.

Poloha: Nemocnica sa nachádza v Levickom okrese v obci Hronovce. Hronovce ležia v povodí riek Hron a Ipeľ. Nachádza sa tu Vozokanský Lch, bažantnica, Kováčske kopce a z kultúrnych pamiatok Bíňa. Bývalý riaditeľ nemocnice ju spojil s jazdeckým hipoturistickým centrom. Nemocnica má teda klasickú funkciu psychiatrickej nemocnice a zároveň vedie jazdecké centrum pre rozvoj hipturistiky.

PolohaRanč sa nachádza v Nitrianskom okrese 20 km od mesta Nitra. Je situovaný medzi obcami Neverice a Slažany. V okolí sa nachádza pohorie Veľký Tribeč, Veľký Lisec a Malý Lisec, Jelenecké jazero. Z kultúrnych pamiatok je v blízkosti zrúcanina hradu Gímeš. Areál sa nenachádza priamo v obci, ale nachádza sa mimo dvoch obcí ako samostatne stojaci ranč, ku ktorému vedie asfaltová prístupná cesta. Názov ranča je odvodený od kaštieľa, ktorý stál predtým na pozemku ranča. Ranč je postavený iba 4 roky a preto sú určité projekty v štádiu plánovania, alebo v štádiu stavby.

Poloha: Ranč sa nachádza v Nitrianskom kraji priamo v meste Nitra smerom k obci Janíkovce. V okolí sa nachádza pohorie Tríbeč, rezervácia Zoborská lesostep a kopec Zobor. Z kultúrnych pamiatok sa tu nachádza pyramída, Nitriansky hrad a samotné historické mesto Nitra. V okolí sa nachádza vinohradnícky rajón a poľovnícke revíri. Názov ranča je dovodený od prvých písmen priezvisk majiteľov. V súčasnosti ranč vlastní už iba jeden z nich.

Poloha: Centrum sa nachádza v Levickom okrese v obci Nový Tekov. V blízkosti sa nachádza termálne kúpalisko v Podhajskej, kúpele Dudince a skalné obydlia v Brhlovciach, vodný mlyn, hvezdáreň a Tekovské múzeum v Leviciach.

Poloha ranča: Ranč sa nachádza v Nitrianskom kraji v obci Svätoplukovo. V obci žijú obyvatelia prevažne slovenskej národnosti. Táto oblasť nedisponuje žiadnymi prírodnými pamiatkami, ale nachádza sa tu kaštieľ v Mojmírovciach. V okolí sa nachádzajú poľovnícke revíry. V Poľnom Kesove sa nachádza kúpalisko a v Cabaji sa nachádza salaš Cabaj.  

Okres Nitra, mesto Nitra, obec Mojmírovce, obec Poľný Kesov, obec Jelenec
Okres Nové Zámky, mesto Nové Zámky, mesto Šurany
Okres Komárno, mesto Komárno, obec Kolárovo
Okres Levice, mesto Levice, Okres Topoľčany, obec Oponice
Okres Zlaté Moravce, obec Vieska nad Žitavou, obec Tesárske Mlyňany, obec Jedľové Kostoľany, obec Hostie, obec Topoľčianky

Okres Nové Zámky, mesto Štúrovo, obec Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa

Východiskový a cieľový bod: Štúrovo, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Nové Zámky.Trasa: Štúrovo - Kamenica nad Hronom (5 km) - Chľaba (7,5 km) - Leľa (7 km) - Štúrovo (11 km)

Tipy na výlet uverejnené v časopise RELAX 7/2015.

Čarovná lesostep, modrá obloha, vinohrady, z ktorých tečie víno, v údoliach úrodná pôda a bohaté zásoby podzemnej vody s termálnymi prameňmi. Vitajte v čarovnej oblasti Ponitrianskej cyklomagistrály, kde kultúrne dedičstvo nenájdete iba v múzeách či kostoloch, ale kde sa už aj malá prechádzka mení na zostupovanie po tisícročných schodoch histórie.

Okres Komárno, mesto Komárno, obec Iža, Patince, Moča
Okres Nové Zámky, mesto Štúrovo

Okres Nitra, mesto Nitra, obec Kolíňany, Jelenec, Dražovce, Okres Zlaté Moravce, obec Ladice, Topoľčianky, Skýcov, Kostoľany pod Tribečom, Solčany

Okres Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce, obec Topoľčianky, Skýcov, Sľažany, Mankovce, Lovce, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Kostoľany pod Tribečom, Jedľové Kostoľany, Žitavany

Tipy na výlet uverejnené v časopise RELAX 5/2015.

Najstaršie slovenské mesto a najväčší stredoveký hrad na území Slovenska. Ak sa túžite zatúlať do dávnej histórie pridajte sa k nám. Ponuka ja naozaj pestrá, sakrálne skvosty kraja sa ukrývajú neďaleko Matky slovenských miest. Viac ako tisíc rokov je zárukou, že nebudete ľutovať. Ak by vám bolo predsa málo, Čierny hrad alebo Hrad Gýmeš starostlivo strážia svoje príbehy a jediná cesta, ako odhaliť ich tajomstvá, je navštíviť ich. Starobylá Nitra je miesto, odkiaľ dnes môžete začať vašu cestu histórie a oddychu.

Tipy na výlet uverejnené v časopise RELAX 6/2015.

Ťažko povedať, či Rimania chodili vo svoje dobe na bicykli. Každý, kto však dnes na bicykel vysadne, môže na trase z Kolárova do Štúrova nájsť skromne povedané iba unikáty!