Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Krásy kraja (zaujímavosti)

Okres Levice

Okres Levice skrýva nespočetné množstvo zaujímavostí. Sedem historických divov okresu Levíc Vás prevedú historickými pamiatkami a budovami, ktoré majú dôležitý význam pre tento okres. Sedem súčasných divov Vás zavedie do najpozoruhodnejších súčasných pamiatok, ktoré by ste nemali nechať ujsť pri návšteve tohoto okresu. Vitajte v Leviciach.

Pokoj, oddych a dotyk s prírodou v jej najprirodzenejšej podstate, ktorú nám vo forme včelích rodín ponúka príroda, vám prinášame iným spôsobom. Vyskúšať netradičné ubytovanie na krok od Banskej Štiavnice, ale pritom si užiť pokoj v duši a dotknúť sa života prírody a dotknúť sa seba samých. Také je spanie na úľoch vo včelíne – Apiterapia.

Mesto Šaľa patrí na Slovensku k stredne veľkým mestám. Známe sa stalo vďaka nálezu čelovej kosti neandertálca, starej 45-60 tisíc rokov. Jej replika je uchovaná v archeologickom múzeu pri CVČ Šaľa. Prvá písomná správa o osídlení pod názvom Terra Wag sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny panonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským kráľom Štefanom I.. Status mesta získala Šaľa v roku 1536. Priaznivá poloha, blízkosť rieky Váh, ako aj skutočnosť, že Šaľa ležala na križovatke „Českej cesty“ a cesty z Nitry smerom na Bratislavu, predurčili jej rozvoj v nasledujúcich storočiach. Dnes je vďaka spoločnosti Duslo, a. s. centrom chemického priemyslu, zachovaný zostal aj poľnohospodársky charakter. 

Podunajská pahorkatina je najväčším krajinným celkom na Slovensku, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Prevláda v nej pahorkatinný reliéf,ale značné plochy zaberá aj rovina, najmä pozdĺž riek Váhu, Nitry, Žitavy, Hrona a Ipľa. Nadmorská výška reliéfu sa pohybuje od 110 metrov do 300 až 350 metrov.

Pohronský Inovec patrí do oblasti Slovenského stredohoria. Je sopečného pôvodu, zložený z andezitov a ryolitov. Spiatočná erózia v pohorí rozrezala len okrajové zlomové svahy, v strednej a severozápadnej časti si povrch zachoval tvar náhornej planiny s pahorkatinou až nižšou vrchovinou. Najvyšším vrchom Pohronského Inovca je vrch Veľký Inovec s výškou 901 m.n.m..

Štiavnické vrchy sú najväčším pohorím sopečného pôvodu na Slovensku. Patria do oblasti Slovenského stredohoria vnútorných Západných Karpát. Tvorené sú prevažne andezitmi, ryolitmi a pyroklastickými horninami. Vznik členitého reliéfu vrchov bol spôsobený nerovnomerným výzdvihom jednotlivých krých a intenzívnou eróziou a denudáciou. Nápadné formy so strmými svahmi sa viažu na lávové prúdy a pokrovy výlevných hornín.

Tribeč je geomorfologický krajinný celok, ktorý patrí do fatransko – tatranskej oblasti. Patrí medzi kryštalické pohoria, ktorých jadro hlbinné a premenné horniny. Obal kryštalického jadra tvoria pieskovce a vápence. Tribčské pohorie je dlhé takmer 50 kilometrov, najväčšia šírka dosahuje 18 kilometrov. Člení sa na štyri podcelky: Zobor, Jelenec, Veľký Tribeč a Rázdiel. Najvyšším vrchom Tribeča je vrch Veľký Tribeč s výškou 830 m.n.m.