Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Tribeč je geomorfologický krajinný celok, ktorý patrí do fatransko – tatranskej oblasti. Patrí medzi kryštalické pohoria, ktorých jadro hlbinné a premenné horniny. Obal kryštalického jadra tvoria pieskovce a vápence. Tribčské pohorie je dlhé takmer 50 kilometrov, najväčšia šírka dosahuje 18 kilometrov. Člení sa na štyri podcelky: Zobor, Jelenec, Veľký Tribeč a Rázdiel. Najvyšším vrchom Tribeča je vrch Veľký Tribeč s výškou 830 m.n.m.

Lesy Tribeča sú prevažne dubovo-hrabové, s prímesou buka. V pohorí je pomerne hustá sieť značených turistických trás, podstatná časť pohoria je Chránenou krajinnou oblasťou Ponitrie. V Tribeči sú dva typy krajiny – neosídlená hornatinná zalesnená časť a predhorská zalesnená vrchovina s enklávami lesostepí so sústredenou a kopaničiarskou sídelnou štruktúrou. Najväčšia časť pohoria Tribeč leží v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

(Zdroj: voľne podľa turistickej mapy Tribeč, Pohronský Inovec - Topoľčianky, VKÚ Harmanec)