Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Štiavnické vrchy sú najväčším pohorím sopečného pôvodu na Slovensku. Patria do oblasti Slovenského stredohoria vnútorných Západných Karpát. Tvorené sú prevažne andezitmi, ryolitmi a pyroklastickými horninami. Vznik členitého reliéfu vrchov bol spôsobený nerovnomerným výzdvihom jednotlivých krých a intenzívnou eróziou a denudáciou. Nápadné formy so strmými svahmi sa viažu na lávové prúdy a pokrovy výlevných hornín.

Väčšina územia patrí do miernej teplej klimatickej oblasti a vytvára rozvodie Hrona a Ipľa. Charakteristickým rysom Štiavnických vrchov sú početné jazierka, ktoré vznikli umelo, kvôli potrebám baníctva. Štiavnické vrchy boli v roku 1979 vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť.

Zdroj text : Turistická mapa Štiavnické vtchy - VKÚ Harmanec, 
Zdroj foto: Otakar Brandos