Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kraj

Počiatky osídlenia siahajú až do praveku, ako to dokumentujú početné archeologické nálezy na území mesta. Už pred 30 000 rokmi bola husto osídleným územím. Osady prvých roľníckych obyvateľov boli na území mesta už takmer pred 6 000 rokmi.

Slovenský vinohradnícky región sa tiahne od západu na východ krajiny pozdĺž jej južných a juhozápadných hraníc. Člení sa na šesť vinohradníckych oblastí, z ktorých je najpestrejšia, čo sa týka odrôd, práve Južnoslovenská a Nitrianska. Veď stačí spomenúť Šintavu, Radošinu, Strekov alebo Vráble, Nitru a Tekovský a Pukanecký región. To všetko sú lokality, kde sa v Nitrianskej vinohradníckej oblasti pestujú naozaj vína svetového formátu.

Nitriansky samosprávny kraj má pre pestovanie hrozna výnimočnú polohu. Je jediným krajom na Slovensku, ktorého takmer celé územie je vhodné pre pestovanie viniča a vinohradníctvo. Južná časť kraja patrí do Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti s hojnosťou tepla a maximom slnečného svitu, severná časť do Nitrianskej vinohradníckej oblasti s dlhodobou tradíciou pestovania viniča a dorábania vína. Jednotlivé vinohradnícke rajóny reprezentujú renomovaní vinári, pre ktorých sa už dávno stalo dorábanie kvalitných vín súčasťou života a ktorí stále udržiavajú vinohradnícke tradície.

 

Južnú hranicu okresu tvorí Dunaj, do ktorého sa vlieva rieka Nitra s Malým Dunajom, Nové Zámky Žitavou, Hronom, Sikenicou, Štiavnicou, Krupinicou a Ipľom. Takmer celý kraj sa rozprestiera v Podunajskej pahorkatine a rovine, čo sú celky Podunajskej nížiny. Tá je odlesnená a bohatá na podzemné vody a jej povrch nie je vôbec členitý. Pásy pozdĺž riek tvoria roviny a nížiny, nad nimi doliny a pahorkatiny. Pohoria sú nižšie, z veľkej časti majú charakter vrchovín. Veľký význam má i prístav v Komárne na rieke Dunaj. 

Predovšetkým južná časť kraja je bohatá na minerálne vody a termálne pramene. K turisticky navštevovaným miestam patrí Štúrovo a Podhájska, práve pre liečivé účinky prameňov. V okolí Levíc si môžeme zakúpiť minerálnu vodu Santovka.

 

Nitriansky kraj patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Okolie Štúrova v Podunajskej nížine je najteplejšie miesto Slovenska s priemernou ročnou teplotou 10,4 °C. Podunajská nížina dostáva najviac hodín slnečného svitu, ale najmenej zrážok (Iža 529 mm). Prevláda severozápadné vzdušné prúdenie. Priemerná januárová teplota je - 1°C až - 4°C, priemerná júlová teplota je viac ako 18-20 °C, priemerný ročný úhrn zrážok je 550 – 700 mm. Pohoria kraja patria do okrsku s mierne teplou, mierne vlhkou a miernou zimou.