Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Mestský palác (Župný dom)

Kategória: Mestská architektúra

Okres Nitra, mesto Nitra

Táto pôvodne neskorobaroková palácová stavba vznikla v r. 1777 ako dôstojné sídlo Nitrianskej župy a tiež v snahe ochrániť vstup do Horného mesta. Dnešnú podobu dostala počas rozsiahlej prestavby v r.1903-1908, kedy bola secesne upravená podľa projektu V.Cziglera. Budova je štvorkrídlová, na hlavnom priečelí trojpodlažná, rozšírená prístavbou s podjazdom, ktorá siaha až k Hornému Palánku (je pozostatkom protitureckého opevnenia).

Priečelie fasády je zdobené a v strede nad hlavným vstupom do budovy je umiestnený erb bývalej Nitrianskej župy.  

Dnes v tejto budove sídli Nitrianska galéria, ktorá je odbornou kultúrnou inštitúciou. Jej poslaním je zhromažďovať, vedecky spracovávať, odborne spravovať, ochraňovať, využívať a prezentovať diela všetkých disciplín výtvarného umenia 20. a 21. storočia v okresoch Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a Šaľa. Zbierkový fond tvorí celkom približne 4 400 kusov zbierkových predmetov.

V budove sú umiestnené aj reprezentačné priestory Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a je tiež sídlom niekoľkých súkromných firiem. Momentálne v objekte prebieha generálna rekonštrukcia interiérov.

Budova bývalého Župného domu v sebe uzatvára dvor, ktorý bol donedávna miestom stretnutí Literárneho  klubu Janka Jesenského, ktorý bol pri galérii založený v r.1990. Dnes po rekonštrukcii objektu sa znovu začína tradícia budovania podobných kultúrnych stretnutí, napr. folkové večery počas Nitrianskeho kultúrneho leta.

Na budove je umiestnená pamätná tabuľa na počesť spisovateľa a básnika, národného umelca Janka Jesenského, ktorý tu v rokoch  1923-1927  pôsobil vo funkcii nitrianskeho župana.
Na nároží budovy je osadená pamätná tabuľa s reliéfom Dr. Ľudovíta Ďuriša, nitrianskeho rodáka a bývalého riaditeľa Slovenskej filharmónie. Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

(Zdroj: www.nitra.sk)
Mestský palác (Župný dom)
Kontakt:
Nitriansky informačný systém
Štefánikova 1
949 01  Nitra
Tel.: 037/7410906, 16186
www.nisys.sk