Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Veľký seminár

Kategória: Mestská architektúra

Okres Nitra, mesto Nitra - Horné mesto

Najväčšia monumentálna palácová budova v Hornom meste. V budove je umiestnená veľká diecézna knižnica. Seminár nechal postaviť v rokoch 1764 až 1770 biskup Gustíny, posledný nitriansky biskup – župan v neskorobarokovom slohu.

Budova sa nachádza na rohu Samovej a Východnej ulice, hlavnou fasádou je orientovaná do Samovej ulice. V rokoch 1877 až 1878 bolo dostavané v neoklasicistickom slohu zadné krídlo orientované hlavnou fasádou smerom do Dolného mesta, čím budova nadobudla štvorkrídlovú dispozíciu s vnútorným nádvorím. Zároveň bola neorenesančne upravená fasáda bočného krídla na Východnej ulici, aby zodpovedala monumentálnemu charakteru nového krídla.

Stavbu zadného krídla naprojektoval viedenský staviteľ F. Schmidt a viedol ju arcibiskupský staviteľ J. Lippert. Poschodová hlavná fasáda má štítom zakončený stredný portálový rizalit a dva bočné rizality s atikovou štítovou nadstavbou zdobenou vázami. Po bokoch trojuholníkového štítu stredného rizalitu sa nachádza balustrová atika so sochami. Prízemná časť fasády je členená pásovou bosážou a má jednoduché okná s kovanými vypuklými mrežami. Fasáda poschodia, oddelená kordónovou rímsou, je členená lizénovým rámovaním, do ktorého sú vsadené veľké okná s bohato vykrojenými nadokennými frotónmi. Hlavná fasáda zadného krídla má dominantný stĺpmi členený rizalit s veľkým palladiánskym oknom. Na architráve trojuholníkového štítu sa nachádza nápis „Virtuti et scientae“.

V interiéri sa čiastočne zachovali miestnosti so štukovanými stropmi a fabiónmi. V kaplnke sa nachádza nástenná maľba z 2. polovice 18. storočia od autora, ktorý v katedrále namaľoval fresku sv. Cecílie.

(Zdroj:  Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava, 1968.)

Kontakt:
Nitriansky informačný systém
Štefánikova 1
949 01  Nitra
Tel.: 037/7410906, 16186
www.nisys.sk