Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kanónia (U Corgoňa)

Kategória: Mestská architektúra

Okres Nitra, mesto Nitra - Horné mesto

Klasicistickú palácovú stavbu dal postaviť v rokoch 1818 – 1821 biskup Jozef Kluch pre kanonikov. Neskôr bola z časti empírovo prestavaná. Je to jednoposchodový objekt s pôdorysom obdĺžnikového tvaru s prístavbou vo dvore do pravého uhla. Vstupná brána je kópiou dnes už nejestvujúcej brány zoborského kláštora.

Nad vstupnou bránou je umiestnený dekoračný motív erbu nesený dvoma anjelmi /autorom pôvodného, neskôr poškodeného je akad. soch. Vavrinec Dunajský, terajší reliéf zhotovil akad. soch. J. Bartfay/.

Na nároží domu do Hradnej a Východnej ulice stojí socha Atlanta, nesúceho roh prvého poschodia od akad. soch. Vavrinca Dunajského z Ľubietovej z r. 1820. K soche nitrianskeho Altanta, ľudovo nazývaného “Corgoň” sa viaže legenda, ktorá opisuje “Corgoňa” ako mocného kováča, ktorý počas tureckých vpádov ochránil Horné mesto. Legenda hovorí, že svojimi mocnými rukami hádzal veľké balvany priamo na rútiacich sa Turkov.

(Zdroj: www.nitra.sk)        
Kanónia (U Corgoňa)

Kontakt:
Nitriansky informačný systém
Štefánikova 1
949 01  Nitra
Tel.: 037/7410906, 16186
www.nisys.sk