Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Dôstojnícky pavilón v Komárne

Kategória: Mestská architektúra

Okres Komárno, mesto Komárno

Neogotická budova bývalého Dôstojníckeho pavilónu sa nachádza v susedstve nám. gen. Klapku, smerom k Novej a Starej Pevnosti. Postavený bol v rokoch 1858 až 1863 v neogotickom slohu inšpirovanom anglickou gotikou. Na jeho hlavnej fasáde je umiestnený nápis: VIRIBVS VNITIS – V jednote je sila - heslo Františka Jozefa I. Pôvodne budova slúžila ako súbor dôstojníckych bytov pre dôstojníkov cisárskej a kráľovskej armády a ich rodiny.

Na prízemí bolo zriadené kasíno pre dôstojníkov, ktoré dnes slúži pre reprezentačné účely mesta. V  budove sídli Mestský úrad, Selyeho univerzita, Redakcia Komárňanských listov a Komárňanskej televízie, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku a rôzne zdravotnícke ordinácie. Podľa projektu Ing. Olivera Csémyho a s finančnou podporou fondu PHARE CREDO sa na nádvorí  v r. 1999-2000 vybudoval amfiteáter. Most, umiestnený na nádvorí symbolizuje spoluprácu Komárna a Komáromu. Na nádvorí je umiestnená aj busta  Jána Selyeho.

(Zdroj: www.komarno.sk)                                                                                                                                   

Kontakt:
Turisticko-informačná kancelária
Župná 5
945 01 Komárno
Tel.: 035/77 30 063
www.infokomarno.sk