Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kostol sv. Kríža

Kategória: Sakrálna architektúra

Orešany

Najstaršia zmienka o kostole pochádza z 1. tretiny 13. storočia, kedy stál v obci tehlový Kostol sv. Kríža. Kostol pôvodne pozostával z krátkej, takmer štvorcovej lode s emporou a polkruhovou apsidou.

V roku 1935 bol kostol zväčšený o prístavbu postavenú krížom cez románsku loď, čím zanikol severný a južný múr pôvodnej lode. Kostol dostal novú orientáciu v smere sever-juh a nový vstup na južnej strane prístavby.

Západná časť románskeho kostola je zachovaná v hmote empory s tromi arkádovými oblúkmi, ktoré podopiera dvojica pilierov. Západný románsky múr je členený vstupom do románskej lode, nad ktorým sa nachádza trojica novodobých okien.

Románska apsida dnes slúži ako bočná kaplnka. Zachovanú pôvodnú hmotu na východnej strane tvorí štítový múr s polkruhovou apsidou zaklenutou konchou, ktorú presvetľuje okrúhle okno na východnej strane a neskôr vzniknuté okno na južnej strane.

Vonkajšie steny apsidy boli po celom obvode členené oblúčikovým vlysom, vybiehajúcim od základov až do výšky okrúhleho okna. Oblúčikový vlys bol zničený pravdepodobne pri úprave fasády v 70-tych rokoch 20. storočia.

Obdobné členenie fasády je zachované na apside vo Veľkých Chyndiciach. Pod kostolom bola objavená zemepánska krypta, vykradnutá ešte v časoch tureckých vojen. Obdobie jej vzniku zatiaľ nie je známe.