Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kategória: Sakrálna architektúra

Pečenice

Obec sa spomína už v roku 1135. V roku 1282 patrila k starým majetkom kláštora v Šahách. Pôvodne neskororománsky kostol, pochádzajúci z rokov 1240-1260, prešiel niekoľkonásobnými stavebnými úpravami.

Z najstaršej neskororománskej etapy je možné identifikovať jednoloďovú dispozíciu a tri okná so šikmým ostením na južnej stene. Svätyňa s rovným uzáverom a mierne stlačenou valenou klenbou bola pravdepodobne upravená v rámci neskorších stavebných zásahov.

Do polovice 14. storočia je datovaná gotická úprava lode a prístavba sakristie na severnej strane. V 17. storočí bola na východnej strane, nad svätyňou pristavaná veža a zaklenutý strop lode. Neskôr bol objekt rozšírený o prístavby dvoch kaplniek, na severnej a južnej strane lode. Južná kaplnka a empora v západnej časti lode vznikli v 20. storočí.