Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kostol sv. Heleny

Kategória: Sakrálna architektúra

Podhorany-Mechenice

Podľa písomných správ sa obec po prvý raz spomína v Zoborskej listine z roku 1113 ako „Mechina“. Vznik kostola sa datuje na začiatok 13. storočia. Románsky kostol mal pozdĺžnu loď a polkruhovú, mierne predĺženú apsidu zaklenutú konchou.

V roku 1794 bola loď kostola predĺžená západným smerom, kostol rozšírený o sakristiu, emporu a predstavanú vežu. Týmito úpravami bol stredoveký výraz kostola z veľkej časti potlačený. K najmladším zásahom do kostola patrí klasicistická úprava omietok.

Kostol bol v rokoch 1979-1980 obnovený a následne znovu v rokoch 1998-2000. Z románskej stavby sa zachovala apsida so štrbinovým oknom na východnej strane. Severné a južné okná v apside vznikli v rámci mladších stavebných úprav.

Počas obnovy kostola v roku 1999 boli v soklovej časti barokovej lode identifikované kamenné fragmenty románskeho ústupkového portálu a západné ukončenie románskej lode. Na východnej stene lode, po stranách víťazného oblúka, boli v roku 1960 objavené zvyšky stredovekých nástenných malieb.

Najlepšie sa zachovalo zobrazenie Ukrižovaného Ježiša Krista na vetvovom kríži z obdobia okolo roku 1300, ktoré je v analytickej sonde odkryté na pravej strane víťazného oblúka. V súčasnosti je však maľba ťažko čitateľná, keďže nebola po odkrytí reštaurovaná.