Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Mesto je najjužnejším aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej republike

Ploché nížiny sprestrujú nespočetné agátové lesy, bohaté na nektár, vrbinové a topoľové porasty pri riekach a neveľké piesočnaté kopce v severovýchodnej časti regiónu. Komárno sa z väčšej miery nachádza na rovine. Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 100 do 270 m n.m. Mesto bolo od staršej doby bronzovej sústavne obývané. Žili tu Keltovia, neskôr nablízku Rimania, zdržiavali sa tu Avari. Komárno zažilo tureckú expanziu i Napoleonsku vojnu. Bohaté dejiny Komárna a okolia, život a dielo osobností, ktoré sa viažu k mestu, dokumentujú expozície Podunajského múzea v Komárne, v Zichyho paláci.


Mesto Komárno v obrazoch