Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Janko Kráľ - básnik štúrovskej generácie

V meste býval básnik štúrovskej generácie Janko Kráľ. Prejavom úcty Jankovi Kráľovi bola odhalená pamätná tabuľa na dome v Ulici Janka Kráľa v roku 1966, premenovanie bývalého gymnázia na Československé štátne reálne gymnázium Janka Kráľa v r.1919 a pri príležitosti 150. výročia narodenia básnika v roku 1972 premenovanie na súčasné gymnázium Janka Kráľa, ako aj pomenovanie parku na Park Janka Kráľa s jeho bustou a pomníkom postaveným v r.1962, ktorého autorom je akademický sochár Ján Kulich.