Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Vodná nádrž Nemečky

Kategória: Vodné plochy

Okres Topoľčany, obec Nemečky

Nemečky ležia v severnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri juhovýchodnom úpätí Považského Inovca na hornom toku Chotiny. Severne od obce je vodná nádrž s rozlohou 14 ha, ktorá bola vybudovaná ako jedna z prvých v okrese Topoľčany. Vodné dielo v Nemečkách slúži predovšetkým na zachytávanie veľkých prívalových vôd, k zavlažovacím účelom a tiež na chov rýb. Priehrada sa pôvodne využívala aj pre rekreačné účely. Dnes slúži hlavne pre rybárov.

(Zdroj foto: helcidko)

Kontakt:
Obec Nemečky
956 22
Tel.: 038/5391623