Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Vodná nádrž Kráľová

Kategória: Vodné plochy

Okres Šaľa, obec Kráľová nad Váhom

Vodná nádrž sa nachádza na rieke Váh a je lemovaná listnatými lesmi a poliami. V okolí nádrže sa nachádzajú menšie vodné plochy, ktoré sú sčasti zvyškami ramenného systému Váhu. Vodná nádrž je intenzívne využívaná na športové rybárstvo a rekreačno-turistické aktivity. Územie je aj významným hniezdiskom Chavkošov nočných v zmiešanej kolónii s Volavkami popolavými.

(zdroj text a foto: www.unsk.sk)

Kontakt:
Obecný úrad Kráľová nad Váhom
Kráľová nad Váhom 72
925 91
Tel.: 031/7713122
www.e-obce.sk