Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Prvým historicky známym vládcom Nitrianska a nitrianskym kniežaťom bol do roku 833 Pribina, ktorý však bol zároveň aj posledným vládcom slobodného Nitrianska.

Prvým historicky známym vládcom Nitrianska a nitrianskym kniežaťom bol do roku 833 Pribina, ktorý však bol zároveň aj posledným vládcom slobodného Nitrianska. Význam Nitry ako hlavného centra celého Slovenska zostal zachovaný až do roku 1108, kedy bol Álmoš, posledné nitrianske knieža,  oslepený a Nitrianske kniežatstvo sa ako samostatne spravované územie zrušilo.  Za toto, takmer 300 ročné obdobie sa v Nitre vystriedalo 23 kniežat, ktoré poznáme podľa mien. Najprv Nitrianske kniežatstvo patrilo do Veľkomoravskej ríše, potom do vznikajúceho Uhorského štátu. Istý čas bolo Nitrianske kniežatstvo aj pod vplyvom Poľského kráľovstva.

Smutnou postavou bol Vazul,nitrianske údelné knieža, známy aj pod menom Vazil. Aby si nemohol nárokovať na uhorský trón, dal ho prvý uhorský kráľ Štefan I. oslepiť a do uší mu naliať horúce olovo. Toto všetko sa stalo na Nitrianskom hrade, kde udalosť pripomína tzv. Vazilova veža. Vazula sa síce podarilo takto odstaviť z nárokov na trón, no paradoxne Vazul založil celú ďalšiu vládnucu vetvu Arpádovcov. Kráľmi sa stali hneď jeho synovia Ondrej I. a Belo I. Pre historický význam Nitry je tiež iste zaujímavé, že v Nitre sa narodili štyria budúci uhorskí králi (okrem Ondreja I. a Bela I. aj Koloman a Belo II.) a je možné, že v Nitre sa narodil aj Gejza I.,  nitrianske knieža a neskorší uhorský kráľ.