Pohár gotický

Základné údaje o predmete

Dátovanie: 1962
Autor: neznámy (osobné meno)
Spravuje: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Doplňujúce informácie

Lokalita pôvodu
miesto vzniku: Kremnica - Uhorsko

Funkcia
úžitková funkcia

Materiál a technika
celok (hlina): točenie
celok (hlina): hrnčiarstvo

Rozmery
celok (výška): 16.0 cm
celok (hmotnosť): 275.0 g
ústie (priemer): 9.0 cm
vydutie (priemer): 9.6 cm
dno (priemer): 5.2 cm
stena (hrúbka): 0.4 cm
radielkový pás (šírka): 0.3 cm
žliabok (šírka): 0.3 cm
68566188-JPG_p