BLOG

Viac zaujímavostí sa môžete dozvedieť z našeho blogu, v ktorom sme Vám pripravili zaujímavosti našeho kraja rozdelené do kategórií.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Hromadný nález mincí z Nitry - Zobora

Hromadný nález mincí z Nitry - Zobora

Roku 1983 získal Archeologický ústav SAV v Nitre od Ing. Milana Belicu, CSc., pracovníka Katedry jazykov Vysokej školy poľnohospodárskej, hromadný nález strieborných mincí.

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

NSK je členom Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda www.cyril-methodius.eu v rámci ktorého koordinuje jej budovanie na území kraja.

Elektráreň Mochovce

Elektráreň Mochovce

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel otvorili najmodernejšie infocentrum o energii - Energoland Mochovce.

6. Kamenín

6. Kamenín

Prechod od staršej k strednej dobe bronzovej (prelom 16. a 15. storočia pred n. l.) predstavuje zásadný medzník v prehistorickom vývoji Karpatskej kotliny, kedy dochádza ku kolapsu rozvinutej spoločenskej štruktúry vrcholných kultúr predošlého obdobia.

Prológ

Prológ

„V úcte chovali bronz a zhŕdali zlatom, že je neostré, chabé a neužitočné; teraz upadol bronz a zlato sa nadovšetko cení.“
TITUS LUCRETIUS CARUS (97 - 55 pred n.l.)
De rerum natura (O pôvode vecí)

7. Svätý Peter

7. Svätý Peter

V priebehu strednej doby bronzovej sa na širokom území strednej a západnej Európy objavuje nový zvyk v pochovávaní, ktorým bolo navršovanie hlinených násypov nad hroby mŕtvych (1550–1300/1250 pred n. l.).

8. Salka

8. Salka

Pokročilú strednú dobu bronzovú vo východnej časti Podunajskej nížiny (cca 1400–1300/1250 pred n. l.) zastupuje už plne vyvinutá tzv. karpatská mohylová kultúra

9. Čaka

9. Čaka

S príchodom mladšej doby bronzovej sa na širokom území strednej Európy naplno presadil žiarový pohrebný rítus, zvýšila sa hustota sídlisk, začali sa budovať hradiská a v neposlednom rade sa výrazne zdokonalili technologické postupy v hrnčiarstve i vo farebnej metalurgii.

10. Chotín

10. Chotín

Neskorú dobu bronzovú na území juhozápadného Slovenska reprezentuje tzv. podolská kultúra (1000–800/750 pred n. l.), ktorú nám významne poodhalil systematický výskum žiarového pohrebiska v 50. rokoch minulého storočia v obci Chotín (okr. Komárno).