BLOG

Viac zaujímavostí sa môžete dozvedieť z našeho blogu, v ktorom sme Vám pripravili zaujímavosti našeho kraja rozdelené do kategórií.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

NSK je členom Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda www.cyril-methodius.eu v rámci ktorého koordinuje jej budovanie na území kraja.

Hromadný nález mincí z Nitry - Zobora

Hromadný nález mincí z Nitry - Zobora

Roku 1983 získal Archeologický ústav SAV v Nitre od Ing. Milana Belicu, CSc., pracovníka Katedry jazykov Vysokej školy poľnohospodárskej, hromadný nález strieborných mincí.

Elektráreň Mochovce

Elektráreň Mochovce

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel otvorili najmodernejšie infocentrum o energii - Energoland Mochovce.

10. Chotín

10. Chotín

Neskorú dobu bronzovú na území juhozápadného Slovenska reprezentuje tzv. podolská kultúra (1000–800/750 pred n. l.), ktorú nám významne poodhalil systematický výskum žiarového pohrebiska v 50. rokoch minulého storočia v obci Chotín (okr. Komárno).

 2. Hurbanovo

2. Hurbanovo

Skutočnú hranicu bronzovej doby na Slovensku predstavuje tzv. únětická kultúra (1900–1700 pred n. l.), s ktorou prichádzajú inovácie vo farebnej metalurgii a začínajú sa plošne odlievať predmety z medi a cínu.

3. Vráble

3. Vráble

Len nedávno sa vďaka najmodernejším výskumným metódam podarilo poodhaliť nečakané tajomstvá archeologickej lokality ležiacej južne od mesta Vráble v polohe Fidvár (okr. Nitra).

4. Malá nad Hronom

4. Malá nad Hronom

V pestrej mozaike archeologických kultúr staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku sa vyníma tzv. severopanónska kultúra (cca 1700–1550 pred n. l.). 

5. Santovka

5. Santovka

K najlepšie prebádaným archeologickým kultúram slovenského praveku patrí maďarovská kultúra (cca 1700–1500 pred n. l.) z mladšieho úseku staršej doby bronzovej.

6. Kamenín

6. Kamenín

Prechod od staršej k strednej dobe bronzovej (prelom 16. a 15. storočia pred n. l.) predstavuje zásadný medzník v prehistorickom vývoji Karpatskej kotliny, kedy dochádza ku kolapsu rozvinutej spoločenskej štruktúry vrcholných kultúr predošlého obdobia.