Pohár gotický

Základné údaje o predmete

Dátovanie: 1962
Autor: neznámy (osobné meno)
Spravuje: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Doplňujúce informácie

Lokalita pôvodu
miesto vzniku: Kremnica - Uhorsko

Funkcia
úžitková funkcia

Materiál a technika
celok (hlina): obtáčanie
celok (hlina): hrnčiarstvo
celok (hlina):
celok (hlina):

Rozmery
celok (výška): 19.0 cm
celok (hmotnosť): 332.0 g
ústie (priemer): 8.8 cm
vydutie (priemer): 9.6 cm
dno (priemer): 5.7 cm
stena (hrúbka): 0.4 cm
radielokvý pás na hrdle (šírka): 0.3 cm
žliabok (šírka): 0.2 cm
radielkový pás na nôžke (šírka): 0.6 cm
68567206-JPG_p