Nástroj na púšťanie žilou

Základné údaje o predmete

Dátovanie: bez záznamu
Autor: bez záznamu
Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

Doplňujúce informácie

Lokalita pôvodu
miesto vzniku: Kremnica - Uhorsko

Funkcia
bez záznamu
Materiál a technika
bez záznamu
Rozmery
bez záznamu
73741160-JPG_p