Rozšírené vyhľadávanie

tu je niekoľko príkladov, ako môžete použiť funkciu vyhľadávania:

Zadaním toto and to do vyhľadávacieho formulára získate výsledky obsahujúce ako "toto", tak aj "to".

Zadaním toto not to do vyhľadávacieho formulára získate výsledky obsahujúce "toto" a nie "to".

Zadaním toto or to do vyhľadávacieho formulára získate výsledky obsahujúce buď "toto" alebo "to".

Výsledky vyhľadávania tiež môžu byť filtrované pomocou rôznych kritérií. Vyberte jeden alebo viacero filtrov pre začatie.

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Minca

  • Dátovanie: 1953
  • Autor:
  • Spravuje: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

  Minca

  • Dátovanie: 1953
  • Autor:
  • Spravuje: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

  Minca

  • Dátovanie: 1953
  • Autor:
  • Spravuje: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

  Minca

  • Dátovanie: 1953
  • Autor:
  • Spravuje: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Quarting Žigmunda Luxemburského

  • Dátovanie: 1430..1434
  • Autor: neznámy (korporácia)
  • Spravuje: Ponitrianske múzeum v Nitre

  Obraz - Nové Zámky

  • Dátovanie:
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Obrazy Komárna a pevnosti

  • Dátovanie:
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum v Komárne - Duna Menti Múzeum Komárom

  Obraz - Kolárovo

  • Dátovanie: 1664
  • Autor: Merian, Gašpar
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Obraz - Jozef II.

  • Dátovanie: 1769
  • Autor: Berger, D.
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina: Comar (1594)

  • Dátovanie: 1594
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina: Comora (1685)

  • Dátovanie: 1685
  • Autor: Wagner, Johann Christoph
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Denný rozkaz

  • Dátovanie: 03.10.1849
  • Autor: Klapka, György
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Zarámovaný obraz - z dobývania Komárna

  • Dátovanie: 1850
  • Autor: Pettenkofen, August von; Höfelich, Johann
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pozvánka na koncert Jókaiho spolku 22.1.1913

  • Dátovanie: 1913
  • Autor: Jókai Egyesület; Jókai Egyesület; Jókai Könyvnyomda Rt.
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Plagát tanečnej zábavy v Komárne z r. 1861

  • Dátovanie: 1861
  • Autor: Franz Lachmann; Szigler Testvérek
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Skupinové cvičenie gymnastov FPT z Komárna z 30-tyh rokov

  • Dátovanie: 1936
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Futbalové mužstvo komárňanského gymnázia v r.1909

  • Dátovanie: 1909
  • Autor: Wittmann, Ferdinand (starší); Benediktínské Gymnázium v Komárne
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Zarámovaný obraz - vojenský výjav z dobývania Komárna r. 1849

  • Dátovanie:
  • Autor: Werner, F.
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Cechový list

  • Dátovanie: 24.06.1833
  • Autor: Nagy, István
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Tlačivo "Kötött útlevél" z konca 19. storočia

  • Dátovanie: 1865
  • Autor: Szigler Testvérek
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pozvánka na zábavu klubu "Komáromi Sport Egyesület" z r. 1910

  • Dátovanie: 1910
  • Autor: Komáromi Sport Egyesület; Komáromi Sport Egyesület; Sándor Spitzer; Alapy, Július
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Účastina Spoločnosti poisťujúcej lode v Komárne zo 14.2.1840

  • Dátovanie: 14.02.1840
  • Autor: Havas, József
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Hlásenie komárňanskej kalvínskej strednej školy z r. 1839

  • Dátovanie: 02.08.1839
  • Autor: Ginzery, Árpád
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pozvánka na vysvätenie židovského kňaza v Komárne z r. 1932

  • Dátovanie: 1931
  • Autor: Komáromi Izraelita Hitközség; Dr. Ernő Waldmann; Sándor Spitzer
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pozvánka na čajové popoludnie spolku "Komáromi Izraelita Nőegylet" r. 1924

  • Dátovanie: 1924
  • Autor: Komáromi Izraelita Nőegylet; Sándor Spitzer
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina: RAAB (Győr)

  • Dátovanie: 1690
  • Autor: Bouttats, Gaspar; Peeters, Jacques
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Zoznam voličov v r. 1848

  • Dátovanie: 25.05.1848
  • Autor: Amtman, Jenő
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Obrazy - mapy

  • Dátovanie:
  • Autor: Kunike, Adolf
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Vyhláška zo dňa 3. sept. 1849

  • Dátovanie: 03.09.1849
  • Autor: Ujházy, Ladislav
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Grafika kolorovaná

  • Dátovanie:
  • Autor: Trentsensky, Mathias
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Litografia kolorovaná

  • Dátovanie:
  • Autor: Trentsensky, Mathias
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Litografia

  • Dátovanie: 1849
  • Autor: Höfelich, Johann
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Zoznam členov národnej stráže v Komárne r. 1848

  • Dátovanie: 15.06.1848
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Propagačný lístok veslárskych pretekov v Komárne r. 1906

  • Dátovanie: 1916
  • Autor: Athenaeum
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Výzva na zbierku na zhotovenie pamätnej tabule padlých v 1. svetovej vojne v Komárne

  • Dátovanie: 1916
  • Autor: Reformovaná kresťanská cirkev, Komárno
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno