Rozšírené vyhľadávanie

tu je niekoľko príkladov, ako môžete použiť funkciu vyhľadávania:

Zadaním toto and to do vyhľadávacieho formulára získate výsledky obsahujúce ako "toto", tak aj "to".

Zadaním toto not to do vyhľadávacieho formulára získate výsledky obsahujúce "toto" a nie "to".

Zadaním toto or to do vyhľadávacieho formulára získate výsledky obsahujúce buď "toto" alebo "to".

Výsledky vyhľadávania tiež môžu byť filtrované pomocou rôznych kritérií. Vyberte jeden alebo viacero filtrov pre začatie.

  Oznámenie Juraja Klapku zo dňa 20. augusta 1849

  • Dátovanie: 20.08.1849
  • Autor: Klapka, György; Ujházy, Ladislav
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina: Raab (1594)

  • Dátovanie:
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Recept Kováchovej lekárne v Komárne z r. 1939

  • Dátovanie: 25.08.1939
  • Autor: Dr. Ferenc Pék; Tihamér Kovách
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografie robotníkov Tabakovej továrne v Komárne z r. 1943

  • Dátovanie: 1943
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotoportrét červenoarmejca Júliusa Gelleho

  • Dátovanie: 1919
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Talianske papierové platidlo z 1. svetovej vojny

  • Dátovanie: 1918
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pozvánka na III. mimoriadne valné zhromaždenie Jókaiho spolku r. 1913

  • Dátovanie: 1913
  • Autor: Jókai Egyesület
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Dvojjazyčná vyhláška

  • Dátovanie: 01.09.1849
  • Autor: Haynau, Julius Jacob
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Výučný list Rezső Lelkesa, obuvníka z Komárna z r. 1941

  • Dátovanie: 1941
  • Autor: Rezső Lelkes
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pracovné vysvedčenie

  • Dátovanie: 29.07.2016
  • Autor: Szalai, István
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Eszterházyho pavilón v Komárne, záber z konca 19. storočia

  • Dátovanie: 1891
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Podmienky kapitulácie komárňanskej pevnosti v r. 1849

  • Dátovanie: 27.09.1849
  • Autor: Haynau, Julius Jacob
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Menovka dr. Szijj Ferencza, zástupcu mešťanostu Komárna

  • Dátovanie: 1910
  • Autor: Ferenc Szijj
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Zničený sovietsky tank pri Komárne v r. 1945

  • Dátovanie: 1945
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Portrét Fülöpa Zsigmonda, mešťanostu Komárna v r. 1938

  • Dátovanie: 1921
  • Autor: Zsigmond Fülöp; József Baranyay
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Proclamatio Windischgrätza z r. 1849

  • Dátovanie: 01.01.1849
  • Autor: Windischgrätz, Alfred
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Oznámenie o vojenskom víťazstve zo dňa 6. augusta 1849

  • Dátovanie: 06.08.1849
  • Autor: Klapka, György; Ujházy, Ladislav
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Príchod horthyovského vojska do Komárna r. 1938

  • Dátovanie: 06.11.1938
  • Autor: Magyar Film Iroda
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Účastníci plesu v Komárne r. 1940

  • Dátovanie: 1940
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Tržnica v Komárne začiatkom 20. storočia

  • Dátovanie: 1905
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Papierové platidlo 10 korún maďarských z roku 1919

  • Dátovanie: 09.08.1919
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Účet komárňanských kominárov z r. 1877

  • Dátovanie: 1877
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Potvrdenie (diplom) o členstve v Medzinárodnej rudej pomoci

  • Dátovanie: 1926
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Železničná stanica v Komárome začiatkom 20. storočia

  • Dátovanie: 1900
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia komárňanského železničného mostu po zničení v r.1945

  • Dátovanie: 1945
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pohľadnica: Karikatúra interventov v španielskej občianskej vojne

  • Dátovanie: 1937
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia Krivóczy Józsefa, dôstojníka maďarskej revolučnej armády z r. 1849

  • Dátovanie: 1860
  • Autor: Edoardo Di Chanaz; József Krivácsy
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pozvánka na slávnostný obed na deň 20.VI.1937

  • Dátovanie: 1937
  • Autor: Jenő Nagy
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Výzva pre občanov Komárna

  • Dátovanie: 04.04.1849
  • Autor: Puky, Miklós
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Smútočné oznámenie úmrtia J.Klapku

  • Dátovanie: 23.05.1892
  • Autor: Klapka, György
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: F. Csevár s ukrývanými juhoslovanskými partizánmi

  • Dátovanie: 1944
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Robotnícky spevokol "Svornosť" z r. 1922

  • Dátovanie: 1922
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pohľadnica: Sochár Gyula Berecz pri práci na soche Jókaiho r. 1937

  • Dátovanie: 1937
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu Maďarskej národnej strany v župe Komárno

  • Dátovanie: 1920
  • Autor: Sándor Spitzer
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina: S. Matins-Berg

  • Dátovanie: 1701
  • Autor: Koppmayer, Jacob
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Leták futbalového zápasu v Komárne 11.3.1934

  • Dátovanie: 1934
  • Autor: Sándor Spitzer
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Zarámovaný obraz - z dobývania Komárna

  • Dátovanie:
  • Autor: v. Albrecht; Mossbeck, M.
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Vyhláška starostu Komárna zo dňa 23.4.1917

  • Dátovanie: 1917
  • Autor: Géza F. Szabó
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Pozvánka na jubilejnú slávnosť spolku "Komáromi Zsidó Ifj. Egyesület" z r.1924

  • Dátovanie: 1924
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia: Pomník bývalého 12. pešieho pluku v Komárne

  • Dátovanie: 1940
  • Autor: Wojtowicz, Richard
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Fotografia komárňanského dievčaťa zo zač. 20. storočia

  • Dátovanie: 1900
  • Autor: Wittmann, Ferdinand (starší)
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina - color G.Houfnagel r. 1595

  • Dátovanie: 1617
  • Autor: Houfnagel /Hoefnagel, Houfnaglius, Hoefnaglius/, Georg /Joris/
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina: Schambock rec 1599

  • Dátovanie:
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina: Comar (1594)

  • Dátovanie:
  • Autor: Riegel, J.; Rohbock, Ludwig
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Rytina: Leopold I.

  • Dátovanie:
  • Autor:
  • Spravuje: Podunajské múzeum Komárno

  Stužka k Čs veliteľskému radu Jána Žižku z Trocnova II. stupňa

  • Dátovanie: 1945..1960
  • Autor: Kancelária prezidenta republiky, Praha
  • Spravuje: Múzeum Jána Thaina Nové Zámky

  Stužka k Čs veliteľskému radu Jána Žižku z Trocnova II. stupňa

  • Dátovanie: 1945..1960
  • Autor: Kancelária prezidenta republiky, Praha
  • Spravuje: Múzeum Jána Thaina Nové Zámky

  Stužka k Čs vojenskej medaile Za zásluhy I. stupňa

  • Dátovanie: 1943..1960
  • Autor: Kancelária prezidenta republiky, Praha
  • Spravuje: Múzeum Jána Thaina Nové Zámky

  Stužka k zlatej medaile Čs vojenského radu Bieleho leva "Za vítězství"

  • Dátovanie: 1945..1961
  • Autor: Kancelária prezidenta republiky, Praha
  • Spravuje: Múzeum Jána Thaina Nové Zámky

  Stužka k striebornej medaile Čs vojenského radu Bieleho leva "Za vítězství"

  • Dátovanie: 1945..1961
  • Autor: Kancelária prezidenta republiky, Praha
  • Spravuje: Múzeum Jána Thaina Nové Zámky