Blog - Krásy kraja

Tribečské pohorie

Tribečské pohorie

Tribeč je geomorfologický krajinný celok, ktorý patrí do fatransko – tatranskej oblasti. Patrí medzi kryštalické pohoria, ktorých jadro hlbinné a premenné horniny.

Mesto Šaľa a 7 divov jeho okresu

Mesto Šaľa a 7 divov jeho okresu

Mesto Šaľa patrí na Slovensku k stredne veľkým mestám. Známe sa stalo vďaka nálezu čelovej kosti neandertálca, starej 45-60 tisíc rokov.

Zubria obora

Zubria obora

Zubria obora sa nachádza na sever od obce Lovce, asi 10 kilometrov od Topoľčianok.

Národný žrebčín Topoľčianky

Národný žrebčín Topoľčianky

Prívlastok Národný žrebčín hrdo nesie žrebčín od roku 1921. Je to jediné miesto v Európe, kde je súčasne chovaných päť plemien koní.

Bojná – najstaršie slovanské kresťanské pamiatky

Bojná – najstaršie slovanské kresťanské pamiatky

Stredné časti údolí Váhu a Nitry s pohoriami Považského Inovca a Strážovských vrchov patrili v Karpatskej kotline k sídliskovým enklávam, ktoré sa zreteľne zapísali do histórie krajiny od samého jej počiatku niekedy v priebehu staršej doby kamennej.

Apidomček – Včelíhotel pri Banskej Štiavnici

Apidomček – Včelíhotel pri Banskej Štiavnici

Pokoj, oddych a dotyk s prírodou v jej najprirodzenejšej podstate, ktorú nám vo forme včelích rodín ponúka príroda, vám prinášame iným spôsobom.

7 divov okresu Levice

7 divov okresu Levice

Okres Levice skrýva nespočetné množstvo zaujímavostí. Sedem historických divov okresu Levíc Vás prevedú historickými pamiatkami a budovami, ktoré majú dôležitý význam pre tento okres.

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Doba elektronická priniesla množstvo výhod, a to hlavne pri získavaní informácií. Prístup k najrôznejším veciam je možný prakticky okamžite.

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany sa nachádza v obci Vieska nad Žitavou na ploche 67 hektárov.