BLOG

Viac zaujímavostí sa môžete dozvedieť z našeho blogu, v ktorom sme Vám pripravili zaujímavosti našeho kraja rozdelené do kategórií.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Kostol sv. Štefana, kráľa

Kostol sv. Štefana, kráľa

Pôvodne samostatná obec Vítkovice je listinne doložená v roku 1390 pod menom Wýtkowek.

Kostol sv. Heleny

Kostol sv. Heleny

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1276. Hebech bol majetkom tunajšej rodiny Hebech.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Najstaršou písomnou zmienkou o obci je listina kráľa Belu IV. Z roku 1235.

Kostol sv. Kataríny

Kostol sv. Kataríny

Obec sa po prvý raz spomína v Zoborskej listine z roku 1113. Kostol bol postavený v 2. polovici 12. storočia alebo na začiatku 13. storočia.

Kostol Najsvätejšieho mena Panny Márie

Kostol Najsvätejšieho mena Panny Márie

Obec sa v písomných prameňoch spomína v roku 1245 ako majetok zemanov. Počas tureckých nájazdov bola úplne zničená.

Rotunda Dvanástich apoštolov

Rotunda Dvanástich apoštolov

Obec Bíňa, časť Malá Bíňa je písomne doložená v roku 1135. Prvá písomná zmienka o rotunde pochádza z roku 1391.

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne Kostol sv. Juraja

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne Kostol sv. Juraja

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1135 Paztuh, ďalšia z roku 1273 Pasztoh.

Kostol Panny Márie a zaniknutý benediktínsky kláštor

Kostol Panny Márie a zaniknutý benediktínsky kláštor

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1002. Kráľ Štefan I. daroval obec Wag (neskoršie Dyaquai) opátstvu benediktínskeho kláštora v Panonhalme.

Kostol sv. Juraja

Kostol sv. Juraja

Prvá písomná zmienka o obci je uvedená v Zoborskej listine z roku 1113, obec bola majetkom Zoborského kláštora.