Blog - Sakrálna architektúra

Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici

Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici

Rotunda sv. Juraja je súčasťou extravilánu obce Nitrianska Blatnica. Nachádza sa približne 5,5 km od obce v horskom prostredí na úpätí vrchu Marhát.

Kostol sv. Štefana, kráľa

Kostol sv. Štefana, kráľa

Obec sa spomína v 12. storočí ako majetok Zoborského kláštora, v roku 1113 pod názvom „villa Colin s. Ypoliti“.

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1248.

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne Kostol Božského Srdca

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne Kostol Božského Srdca

Románsky kostol pravdepodobne z polovice 12. storočia sa prvýkrát spomína v písomnej zmienke z roku 1242.

Kostol sv. Spasiteľa a zaniknutý benediktínsky kláštor

Kostol sv. Spasiteľa a zaniknutý benediktínsky kláštor

V písomných prameňoch z polovice 13. storočia je v obci Čajakovo doložená existencia benediktínskeho opátstva.

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne Kostol sv. Juraja

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne Kostol sv. Juraja

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1135 Paztuh, ďalšia z roku 1273 Pasztoh.

Rotunda Dvanástich apoštolov

Rotunda Dvanástich apoštolov

Obec Bíňa, časť Malá Bíňa je písomne doložená v roku 1135. Prvá písomná zmienka o rotunde pochádza z roku 1391.

Kostol Najsvätejšieho mena Panny Márie

Kostol Najsvätejšieho mena Panny Márie

Obec sa v písomných prameňoch spomína v roku 1245 ako majetok zemanov. Počas tureckých nájazdov bola úplne zničená.

Kostol sv. Kataríny

Kostol sv. Kataríny

Obec sa po prvý raz spomína v Zoborskej listine z roku 1113. Kostol bol postavený v 2. polovici 12. storočia alebo na začiatku 13. storočia.